ÂM NHẠC

Sự giáo dục khả năng lắng nghe – âm nhạc được giới thiệu như một phần không thể thiếu trong trường học từ Mầm non đến lớp 12, theo cách đặc biệt và trong mỗi ngày, trong lớp học, trong các cuộc họp, lễ hội và lễ chào mừng.

Âm nhạc là phần to lớn trong hoạt động hàng ngày ở trường, bao gồm hát – thường là theo cách tự nhiên, trong khi vẽ màu nước hay dọn dẹp hay đẽo gọt … – cũng như những chuyển động cùng hoặc theo âm nhạc. Các tiết mục thổi sáo được mở rộng trong lớp 2 với phương pháp học tập tiếp tục theo cách bắt chước và lặp đi lặp lại.

            Sự đắm chìm chủ động trong các yếu tố âm nhạc, cảm nhận thông qua thực hành theo bản chất của âm nhạc, tiến dần từng bước đến sự đánh thức những nguyên tắc về âm nhạc và cuối cùng là tiến đến nền tảng kiến thức dựa trên những trải nghiệm trực tiếp – đây chính là mục tiêu của chương trình học ở trường Steiner.

Những trải nghiệm liên tục về âm nhạc bao gồm hát, thổi sáo hàng ngày, những bài học về nhạc cụ dây và dàn hợp xướng các nhạc cụ dây. Trẻ có giờ học chơi nhạc cụ nửa tiếng mỗi tuần và tập hợp xướng của cả lớp. Âm nhạc là yếu tố quan trọng và nổi bật trong hoạt động hàng ngày tại trường. Đến lớp 6 trẻ sẽ có cơ hội biểu diễn cho phụ huynh, bạn bè và những người khác. Có nhiều cơ hội để dàn hợp xướng biểu diễn – ví dụ như trong ngày giới thiệu trường – hoặc biểu diễn nơi công cộng. Những buổi lễ hội, chào mừng luôn luôn có âm nhạc, ca hát, chia sẻ và chúc mừng thông qua những nhịp điệu, lễ nghi và có sự tham gia của mọi người ở những độ tuổi khác nhau.

            … Trẻ thấy mình là quan trọng đối với tập thể, trong khi cùng lúc nhận ra rằng mọi người đều quan trọng như nhau…

Những nhạc cụ chơi một mình như piano hay guitar sẽ được học ở lớp 6 hoặc 7.