DIỄN KỊCH

Diễn kịch là một phần không thể thiếu trong chương trình học về ngôn ngữ. Những sách trẻ đọc đầu tiên thường là vở kịch đầu tiên trẻ biểu diễn. Từ diễn rối ở trường mầm non đến biểu diễn một mình ở năm lớp 12, nhà trường tạo cho trẻ những trải nghiệm theo trình tự của hoạt động diễn kịch, tổ chức sản xuất vở kịch có sự tham gia của cả lớp hàng năm. Những vở kịch được lựa chọn để làm phong phú thêm những nghiên cứu thời đại, nhằm nâng cao tình yêu và sự tôn trọng của trẻ đối với ngôn ngữ, sự trình diễn và phát triển sự trân trọng đối với khả năng và thế mạnh của từng thành viên trong lớp.