GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Bắt đầu bằng những trò chơi, nhảy, vỗ tay, ném và chụp, những hoạt động được kết hợp trong bài học chính, trẻ tiến dần đến môn giáo dục thể chất chính thức hơn được hướng dẫn bởi các chuyên gia. Những trò chơi tạo cơ hội cho sự can đảm và cẩn thận, thử thách cho cá nhân và theo nhóm. Sự tách rời, tương tác rồi lại kết hợp lại đánh dấu tầm quan trọng của các mối quan hệ và nền tảng đạo đức, nhờ những “quy luật của trò chơi”. Ngoài ra những bài tập thể chất tạo cơ hội để phát triển sự cân bằng, dáng thẳng và sáng sủa/rõ ràng. Giáo dục thể chất lý tưởng bao gồm cả những cố gắng hướng tới sự thật, vẻ đẹp và điều thiện.