Giáo trình khung


Trong “cộng đồng” lớp học và trong chương trình khung của chúng tôi, chúng tôi cố gắng mang tới một ít của thế giới tổng thể…

Giai đoạn từ lớp 1 đến lớp 8 là một hành trình và là một chương trình khung tổng thể. Giáo viên phụ trách lớp, người mà trẻ sẽ tạo một mối liên hệ mật thiết, sẽ hướng dẫn lớp học trong suốt giai đoạn, cùng với sự giúp đỡ của những giáo viên chuyên môn.

Hành trình của trẻ trong giai đoạn này diễn ra trong cộng đồng ấm cúng, trong môi trường tự nhiên tươi đẹp và cùng với sự liên tục của mối quan hệ với giáo viên phụ trách lớp. Được sống trong những khía cạnh này, trẻ có thể tìm thấy chính mình trong thế giới.

Những môn học của giáo viên phụ trách lớp gồm: