Hồ sơ nhập học

Quý Phụ huynh vui lòng hoàn thành Hồ sơ nhập học của trẻ và gửi Văn phòng Tre Xanh vào ngày hẹn gặp giáo viên hoặc chậm nhất là ngày nhập học của trẻ.

Hồ sơ nhập học của trẻ, bao gồm:

1. Đơn xin nhập học

2. Bản sao hợp lệ Giấy khai sinh của trẻ

3. Bảng điều tra đặc điểm tâm lý trẻ

4. Giấy chứng nhận sức khỏe trẻ

5. Bản sao Sổ hộ khẩu hoặc Chứng nhận tạm trú

6. Bản sao Sổ chích ngừa (nếu có)

7. Hai (02) tấm hình 4×6

Tải “Hồ sơ nhập học” tại đây