HỌC TẬP NGOÀI TRỜI

Từ lớp 3 trẻ tham gia những trải nghiệm qua những buổi cắm trại đòi hỏi sự tự lập. Từ những buổi cắm trại đầu tiên mang tính chất gia đình, nơi cha mẹ chia sẻ việc nấu ăn và những hoạt động cho đến những buổi cắm trại mang tính mạo hiểm ở những lớp lớn hơn, học sinh được giới thiệu các dạng địa hình và hoạt động khác nhau nhằm mở rộng những giác quan của trẻ, tăng sự nhận thức của trẻ về thế giới tự nhiên, và mang tới cơ hội để chia sẻ bạn bè, thức ăn, kỹ năng và những trò chơi.

Trẻ cắm trại trong lều và chia sẻ dần việc nấu ăn. Mỗi năm nội dung chú trọng sẽ khác nhau như đi bộ, bơi lội, chèo thuyền hay đạp xe. Các buổi cắm trại được tổ chức bởi những nhân viên phụ trách việc học tập ngoài trời.

Trẻ lớp 5 tham gia buổi cắm trại, nơi trẻ tham gia mọi hoạt động hàng ngày bao gồm chuẩn bị chỗ ở và thức ăn, chăm sóc bản thân và người khác, và quan trọng hơn cả, là có nhiều niềm vui.