KHOA HỌC – VẬT LÝ, SINH HỌC VÀ HÓA HỌC

Những nghiên cứu mang tính khoa học về thế giới bắt đầu khi trẻ đạt được khả năng nhìn thế giới theo hướng nguyên nhân – kết quả, và những môn học này nhằm nuôi dưỡng khả năng suy nghĩ này. Chúng ta bắt đầu từ đơn giản và những ví dụ cơ bản, với cách nhìn nhạy cảm của một nghệ sĩ và sự trân trọng trật tự, hình dạng và vẻ đẹp của thiên nhiên.

Việc học về những nguyên liệu và những quá trình của đời sống là một phần của chương trình học trong những năm đầu. Cần nhấn mạnh về sự quan sát hơn là lý thuyết. Cần chú trọng giữ gìn sự kính trọng tự nhiên của trẻ đối với những điều kỳ diệu mà trẻ khám phá trong thế giới tự nhiên và trong những thành quả văn hoá của con người.

Khoa học về đời sống được giới thiệu theo cách giàu tưởng tượng trong những năm đầu, thông qua sự nhận biết về mùa, nhịp điệu của mặt trời, mặt trăng và trái đất, được chào mừng theo cách rất nghệ thuật trong những buổi lễ hội. Sự biến đổi được giới thiệu thông qua văn học, thông qua bài học chính về làm việc ở nông trại, thông qua những câu chuyện về sự sáng thế. Từ lớp 4 những chi tiết rõ ràng hơn được giới thiệu qua cảm nhận về hình dáng và đặc tính của cây cối, động vật và con người. Bản chất của các nguyên vật liệu được giới thiệu trong lớp 6, nhưng được cảm nhận theo nhiều cách trong tất cả năm học! Ở lớp 6 âm thanh, ánh sáng, nam châm/từ tính và hiện tượng về điện được giới thiệu. Có một sự khám phá hấp dẫn trong môn vật lý, sự khám phá Hiện tượng về Âm thanh thông qua Pythagore và quãng nhạc. Và một thí nghiệm có thể cảm nhận được khi học sinh lớp 6 làm tối đi các cửa sổ để tìm hiểu về khái niệm Ánh sáng – quang phổ và tính chất của bóng tối và ánh sáng.