LÀM VƯỜN

Trong suốt thời gian ở trường tiểu học, và đặc biệt là trong lớp 7 khi trẻ có khoảng giờ riêng để làm việc, trẻ đến thăm nông trại hay vườn của trường nhiều lần. Nông trại mang tới cho trẻ cơ hội ngửi mùi cỏ, cảm nhận đất ẩm, cải tạo đất, mang về nhà hoa trái.

Nông nghiệp là nền tảng của nền văn minh hiện đại. Đó là ý nghĩa của việc làm việc ở nông trại – cùng với những bài học về đời sống – do đó việc trẻ có những trải nghiệm trực tiếp là cần thiết.

Sự phong phú về cảm nhận qua giác quan, sự gần gũi với các mùa, những kỹ năng mới và cảm nhận về sức mạnh của con người, những kiến thức thực tế về thực phẩm, về cách mà tất cả những yếu tố trong thiên nhiên đóng góp cho tổng thể – tất cả điều này tạo nên một cảm nhận vững chắc về việc đứng trên trái đất.