LỊCH SỬ

Chúng ta nghiên cứu quá khứ để tìm hiểu về sự tiến hoá của nhận thức tại những thời gian khác nhau trong những nền văn hoá khác nhau ở những nơi chốn khác nhau, để so sánh với những điều đang diễn ra với chúng ta. Tương lai cũng thuộc về Lịch sử và những ý tưởng mà chúng ta có là sự thể hiện tiềm năng của chúng ta, vì chúng mang tới sự thúc đẩy thay đổi.

Việc học được lồng ghép trong những năm đầu, Lịch sử trở thành môn học riêng biệt trong Lớp 5. Văn hoá cổ đại của người Ấn Độ, Ba Tư, vùng Lưỡng Hà và Ai Cập được tìm hiểu trong thần thoại và sự kiện. Trung Quốc, Meso, và Nam Mỹ cũng có thể thêm vào. Tiếp đó là văn hoá Hy Lạp và Sử thi Homer.

Ở lớp 6 trẻ sẽ được biết về Alexander Đại Đế thông qua tiểu sử, những khám phá và chinh phục của ông. Lịch sử La Mã được mang đến đời sống thông qua việc tìm hiểu nền tảng và sự phát triển của Đế chế La Mã. Sự quan tâm chủ yếu là văn hoá sống và phong tục tập quán của người La Mã cổ đại, bao gồm những con đường bằng phẳng, nhà vệ sinh có hệ thống xả nước, những cây cầu và cống dẫn nước ấn tượng, và dĩ nhiên là, sự khởi đầu của nền Dân chủ.

Ở lớp 6 trẻ học về lịch sử Việt Nam và thời kỳ đầu của Việt Nam.