Liên hệ

Tre Xanh Steiner School 

Địa chỉ: Số 17 Đường số 12, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

Điện thoại: (+84) 028 3519 4654

Email: trexanhsteiner@gmail.com

Website: trexanhsteiner.com

Fanpage: Tre Xanh Steiner School

Giờ làm việc: 07:30 – 17:00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu