Rudolf Steiner

Rudolf Joseph Lorenz Steiner (1861 -1925), là một triết học gia, nhà cải cách xã hội, kiến trúc sư và thần bí học người Áo.

Một số lĩnh vực thực tiễn trong cuộc sống mà ông nghiên cứu và đạt được nhiều thành tựu như:

≈ Hệ thống giáo dục Steiner/Wardorf

≈ Nông nghiệp Biodynamic.

≈ Y dược Anthroposophical.

≈ Giáo dục và hỗ trợ người có hoàn cảnh đặc biệt

≈ Kiến trúc

≈ Nghệ thuật chuyển động (Eurythmy)

≈ Tài chính

≈ Diễn thuyết, kịch.

Vào đầu thập niên 1900, nhà Giáo dục, Triết gia và Tiến sĩ người Áo Rudolf Steiner mong muốn tạo nên một hình thức giáo dục mới giúp học sinh đạt được tư duy rõ ràng, cảm xúc tinh tế và ý chí mạnh mẽ. Sau buổi diễn thuyết của ông, thính giả đã thỉnh cầu ông mở trường học cho con họ, và vào năm 1919, trường học Steiner đầu tiên được thành lập tại nước Đức.

Ngày nay, tại hơn 60 quốc gia, có trên 1.039 trường học, 2.000 trường mẫu giáogần 700 trung tâm theo triết lý Steiner chăm sóc trẻ từ sơ sinh đến 18 tuổi.