Thông tin các khóa học về giáo dục Waldorf Steiner – năm 2019

Mầm non Tre Xanh mến gửi các bạn quan tâm đính kèm là trang thông tin về lịch học của các Khóa đào tạo Giáo viên Steiner tại Việt Nam.

Đầu năm 2019, hiện đang có 02 Khóa học với nội dung như sau:

1. KHÓA ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN MẦM NON STEINER – Module II tại Hồ Chí Minh
Thời gian: 10 ngày, bắt đầu từ ngày 23/02/2019.
Nội dung: tổng quan về âm nhạc trong trường mầm non Steiner, cách chơi đàn Lyre, tổ chức sinh hoạt vòng tròn, làm thủ công…

2. KHÓA ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC STEINER – Module III tại Hà Nội
Thời gian: 08.04 – 19.04.2019 (10 ngày), toàn thời gian.
Nội dung: chương trình lớp 3 Steiner Waldorf.
Giảng viên: Thầy Gregorio Noakes – có kinh nghiệm giảng dạy kỳ cựu, hiếm có là 4 vòng (4 lần từ lớp 1 – lớp 8), và vừa nghỉ hưu cách đây chưa lâu.