THỦ CÔNG – DỆT VÀ LÀM VIỆC VỚI GỖ

Chúng ta càng nhớ rằng trí óc phát triển từ chuyển động của tay chân và từ sự khéo léo, thì việc giáo dục của chúng ta càng tốt hơn… những suy nghĩ sống động là những chuyển động được thể hiện ra ngoài…

Suy nghĩ và sự thấu hiểu sinh ra từ sự chuyển động. Những công việc thực hành làm hài hoà con người trẻ, làm việc trong những quá trình của đời sống và nhịp điệu cơ thể. Thủ công đóng vai trò quan trọng trong chương trình khung của chúng tôi. Những công việc sử dụng tay và có nhịp điệu củng cố cả ý chí lẫn khả năng suy nghĩ tư duy. Những trải nghiệm thẩm mỹ về màu sắc và chất liệu sẽ tạo nền tảng cho những cảm xúc, sự tưởng tượng và xu hướng  trong tương lai.

Cùng với những tiến bộ về những vật liệu và kỹ năng, những chuyên gia hướng dẫn tham gia vào những lớp cấp 1 để mang đến những dự án đa dạng về dệt và làm việc với gỗ, tạo nền tảng cho công việc tương lai.