TIẾNG VIỆT

Ngôn ngữ là phương tiện chính của nền giáo dục và chúng ta hướng tới việc nuôi dưỡng những kỹ năng ngôn ngữ trong mọi môn học và mọi sự sắp đặt.

Từ ngữ thể hiện một vài điểm về bản chất bên trong của điều được nhắc tới. Để hoạt động đọc viết trở thành hoạt động chủ động và sống động, sự trình bày bằng lời nói giàu tưởng tượng của giáo viên phụ trách lớp là điều cốt yếu. Việc thực hành phát ngôn, lắng nghe, kể chuyện, dáng điệu, diễn kịch, tranh luận và trao đổi đều cần động lực và sự chuyển động bên trong và có tính tạo hình. Giáo viên phụ trách lớp kết hợp sự tưởng tượng thông qua những câu chuyện có tác động mạnh từ truyền thống văn hoá rộng lớn. Giáo viên thường kể chuyện hơn là đọc từ sách.

Nói và nghe, đánh vần và ngữ pháp, viết và đọc được luyện tập trong ngữ cảnh liên tiếp và giàu tưởng tượng, sử dụng những hình thức nghệ thuật để giúp cho việc học tập. Cách chấm câu, lời nói trực tiếp và gián tiếp chú trọng phép so sánh, ẩn dụ, và tạo sự hấp dẫn thông qua cụm từ và mệnh đề. Cấu trúc/hình thức chặt chẽ của các bài thơ được khám phá, bao gồm những bài thơ cổ điển và những bài thơ không bị ảnh hưởng từ phương tây, như thơ haiku. Cách viết thư và viết bản tường thuật cũng sẽ được giới thiệu.

Những trẻ lớn hơn chuẩn bị những bản tường thuật và những bài trình bày ngắn, và được giới thiệu một chút về quan điểm và quy tắc tranh luận. Điều này phát triển khả năng lắng nghe và hiểu quan điểm của những người khác. Khả năng viết chính tả và sự phát triển về từ ngữ được tiếp tục, bao gồm cả việc tìm hiểu về tiếng Anh từ tiếng Latinh.

Đến lớp 6 việc học viết và đọc sẽ bao gồm những trò chơi, viết chính tả, sử dụng từ điển, cấu trúc câu. Trẻ nghiên cứu một bài văn trong lớp học và tham gia trình bày bằng văn viết và văn nói. Việc đọc hàng ngày những sách trẻ tự chọn hoặc những bài trình bày cho giáo viên và cả lớp về những cuốn sách đã đọc là một phần của môn tiếng Việt lớp 6. Giáo viên đọc những tác phẩm văn học cho cả lớp nghe và tạo cơ hội để cả lớp cùng đọc to và học thuộc lòng những bài thơ được chọn.