TOÁN HỌC

Môn toán được dạy trong những bài học chính và trong phần thực hành thường xuyên. Những hoạt động nghệ thuật và thực hành giúp làm sâu thêm những trải nghiệm của trẻ từ sự trừu tượng đến những trải nghiệm sâu đậm thuộc về cơ thể. Toán học là sự thể hiện ra bên ngoài những quá trình phát triển và thay đổi bên trong. Trong hình học, việc sử dụng com pa để tìm ra bán kính, đường kính và chu vi được học – cũng như chia đôi đường thẳng, dựng hình bên trong hình tròn, và những dạng xoắn ốc đầy lôi cuốn được có theo cấp số cộng và cấp số nhân. Việc sử dụng màu sắc mở ra hình học bên trong của những hình dạng này. Trong hành trình đi qua những lớp ở trung học, học sinh được giới thiệu về phân số tương đương, hệ thập phân và những phép nhân dài, tỷ lệ (phần trăm), tiền lãi, trừ hao và lãi kép. Môn toán sẽ bao gồm các nội dung về hình vuông, hình chữ nhật và định lý Pythagore. Sơ đồ con số được giới thiệu qua Tỷ lệ giữa hai sự vật (Ratio) và Tỷ lệ trên tổng số (Proportion), thông qua dãy Fibonacci và khám phá dạng xoắn ốc.

Bảng cửu chương và sơ đồ con số, 4 phép tính, thừa số, phân số, số thập phân và ước lượng sẽ được giới thiệu. Kiến thức sâu/vững chắc và sự thực hành thường xuyên giúp duy trì sự tự tin. Khả năng giải quyết vấn đề được khuyến khích với sự chú trọng tăng dần về những giải pháp khả thi. Những câu đố và ô số cũng được đưa vào nội dung bài học để phát triển khả năng tư duy rõ ràng và sáng tạo.