Triết lý giáo dục

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Giáo dục Steiner/ Waldorf được sáng lập vào đầu thập niên 1900 bởi nhà Giáo dục, Triết gia, Tiến sĩ người Áo mang tên Ruldorf Steiner.

Giáo dục Steiner/ Waldorf nhìn nhận mỗi giai đoạn phát triển khác nhau của trẻ đều có những tiềm năng và nội lực phát triển khác nhau mà người lớn cần hiểu biết để bảo vệ, và không nên nóng vội đẩy nhanh quá trình phát triển vì việc đẩy nhanh này tạo ra những bất lợi vô cùng to lớn đối với trẻ.

Giáo dục Steiner/ Waldorf chú trọng vào toàn bộ con người trẻ, đó là phần thể chất, tâm hồn cái tôi để giúp trẻ phát triển một cách toàn diện.

Mục tiêu của giáo dục Steiner/ Waldorf là tạo ra một người trưởng thành có đầy đủ những kỹ năng, kiến thức, và giá trị nội tâm mạnh mẽ, một con người hài hòa và cân bằng trong cảm xúc, tự do lựa chọn tương lai, tự tin và bền bỉ theo đuổi đến cùng những gì đã lựa chọn..